Dental Tribune Europe

Dürr Dental

Webinars
https://www.dtstudyclub.com/scripts/DT.com/posts.php?type=webinar&webinarType=&perPage=10&page=1&companyID=797

On Demand Webinar

Jak opisać zdjęcie pantomograficzne – podstawy interpretacji

Ingrid Różyło-Kalinowska Prof. zw. dr hab. n. med.

Jak opisać zdjęcie pantomograficzne – podstawy interpretacji

Wprowadzenie do pantomografii (sposób otrzymania zdjęcia, wpływ struktur anatomicznych, artefakty utrudniające diagnostykę).

Erfolgreich in der Prophylaxe: Fünf-W-Konzept nach Prof. Elmar Reich mit den neuen Lunos® Prophylaxe-Produkten

Erfolgreich in der Prophylaxe: Fünf-W-Konzept nach Prof. Elmar Reich mit den neuen Lunos® Prophylaxe-Produkten

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International