Implants Czech Republic No 1 2018

Search Dental Tribune

E-papers

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

implants Czech Republic No. 1, 2018

Latest issue

implants Czech Republic No. 1, 2018

Cover / Editorial / Obsah / Postupy vertikální kostní augmentace / Triumfy a tragédie v implantologii / Elevace čelistní dutiny pomocí krátkého implantátu / Explantace a okamžitá implantace / Kdy parodontolog předá pacienta implantologovi? / Digitální implantologie se stolní 3D tiskárnou / Jak dostává koncepce ošetření All-on-4® lékaře v oboru do popředí / Keramické implantáty: Včera vize, dnes reálná výzva? / Zubní implantáty – od týmového plánování k esteticky úspěšnému výsledku / Osvětlení zubních ordinací Opomíjené požadavky na osvětlení stomatologických provozů / Imprint / Dentamed /

advertisement