Dental Tribune Europe

Minimalna inwazyjność procedur chirurgicznych w implantologii stomatologicznej

Implanty krótkie i ultrakrótkie kluczem do sukcesów w rehabilitacji protetycznej pacjentów z zaawansowaną atrofią kości.

Zjawisko atrofii kości oraz choroby ogólnoustrojowe pacjentów stanowią wyzwanie w chirurgii stomatologicznej i implantoprotetyce. W wykładzie przedstawione zostaną sposoby małoinwazyjnego traktowania trudnych warunków kostnych oraz pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka, w szczęce i żuchwie, w celu rekonstrukcji uzębienia za pomocą implantów bez potrzeby wykonywania rozległych procedur regeneracyjnych. Implanty krótkie o specyficznym kształcie i powierzchni mogą być kluczem do sukcesu implantologicznego w takich sytuacjach klinicznych, gdzie bliskość śródkostnych struktur witalnych stanowi ograniczenie i często skazuje pacjenta na skomplikowane leczenie i ryzyko wystąpienia powikłań. Dokonując wyboru na korzyść krótkich i ultrakrótkich implantów, skracamy czas procedury leczniczej i czynimy wyniki leczenia przewidywalnymi oraz minimalizujemy ryzyko powikłań u pacjentów obciążonych.

Watch the webinar

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International