Dental Tribune Europe

On Demand Webinar

Jak opisać zdjęcie pantomograficzne – podstawy interpretacji

Ingrid Różyło-Kalinowska Prof. zw. dr hab. n. med.

Jak opisać zdjęcie pantomograficzne – podstawy interpretacji

Wprowadzenie do pantomografii (sposób otrzymania zdjęcia, wpływ struktur anatomicznych, artefakty utrudniające diagnostykę).

Spojrzenie na zdjęcie pantomograficzne okiem radiologa. Ogólna semiotyka radiologiczna: podstawowe pojęcia: przejaśnienie, zacienienie, osteoporoza, osteomalacja, osteoliza, osteoskleroza, odczyny okostnowe, zwapnienia i skostnienia. Systematyczne podejście do analizy zmian patologicznych (położenie, odgraniczenie, struktura wewnętrzna, wiek pacjenta, występowanie pojedyncze lub mnogie). Systematyczna analiza pantomogramu (stan zębów, stan przyzębia brzeżnego, stan przyzębia przyszczytowego, obecność zmian okołowierzchołkowych, obecność innych zmian patologicznych w tkance kostnej, powietrzność zatok szczękowych, stan stawów skroniowo-żuchwowych, cienie tkanek miękkich), ze szczególnym uwzględnieniem „pułapek” w interpretacji.

Watch the webinar

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International